Chủ hộ kinh doanh cá thể được thành lập công ty?

Ngày hỏi:03/12/2015
Xin luật sư cho tôi hỏi, tôi đứng tên đăng ký chủ hộ kinh doanh cho vợ tôi ở nhà buôn bán. Vậy tôi có được phép thành lập công ty TNHH 1 thành viên hoặc công ty TNHH 2 thành viên không? (Trần Văn Toản- Hòa Bình)

  Nội dung này được Luật gia Lê Thị Hoàng - Công ty Luật TNHH Everest tư vấn như sau:

  • Luật gia Lê Thị Hoàng - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

   Chúng tôi trích dẫn một số quy định của pháp luật để anh tham khảo, như sau:
   Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp quy định:

   “Quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký của hộ kinh doanh
   1. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Chương này.
   2. Cá nhân, hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc. Cá nhân quy định tại Khoản 1 Điều này được quyền góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.
   3. Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.”(Điều 67)
   Như vậy, theo như quy định của pháp luật thì cá nhân thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại. Trừ hai loại hình trên thì cá nhân thành lập hộ kinh doanh có thể được thành lập góp vốn vào những loại hình doanh nghiệp khác như công ty TNHH, công ty Cổ phần. Do đó, anh đang đứng tên chủ hộ kinh doanh thì hoàn toàn được phép thành lập công ty TNHH 1 thành viên hoặc công ty TNHH 2 thành viên.


  Nguồn:

  CÔNG TY LUẬT TNHH EVEREST
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn