Chủ tịch công ty có được kiêm nhiệm kiểm soát viên?

Ngày hỏi:04/04/2019

Anh chị cho mình hỏi, công ty mình là Công ty TNHH MTV do tổ chức làm chủ Sở hữu, một cá nhân đại diện phần vốn góp của công ty mẹ, theo Điều 78 Luật doanh nghiệp thì sẽ chọn chọn mô hình a) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.
Vấn đề là bên mình thì Chủ tịch công ty hiện đã kiêm Tổng Giám đốc rồi, giờ nếu bắt buộc phải có Kiểm soát viên thì có thể cho người này kiêm nhiệm luôn được không ạ ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chủ tịch công ty có được kiêm nhiệm kiểm soát viên?
   (ảnh minh họa)
  • Điều 78 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

   1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

   a) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

   b) Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

   2. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.

   3. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, thì chức năng, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên thực hiện theo quy định của Luật này.

   Tại Khoản 3 Điều 80 Luật Doanh nghiệp có quy định về tiêu chuẩn và điều kiện Kiểm soát viên như sau:

   a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;

   b) Không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người có thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm Kiểm soát viên;

   c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành, nghề kinh doanh của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

   Như vậy, theo quy định này thì kiểm soát viên là người bắt buộc phải có trong mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu và người này không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người có thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm Kiểm soát viên. Do đó, chủ tich công ty không thể kiêm nhiệm kiểm soát viên được.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn