Chủ tịch Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước kiêm giám đốc công ty có được không?

Ngày hỏi:26/11/2019

Công ty mình là công ty TNHH MTV thủy lợi do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu, vậy theo luật doanh nghiệp năm 2014 và Nghị định 97 năm 2015 thì doanh nghiệp mình hoạt động theo mô hình là chủ tịch công ty kiêm giám đốc công ty có được không hay chức danh chủ tịch công ty riêng và chức danh giám đốc riêng?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 81 Luật Doanh nghiệp 2014 thì: Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trừ trường hợp pháp luật, Điều lệ công ty có quy định khác.

   Theo Điều 8 Nghị định 97/2015/NĐ-CP thì:

   1. Người được bổ nhiệm giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty

   b) Không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Giám đốc tại tập đoàn, tổng công ty, công ty mình và các doanh nghiệp khác.

   Như vậy, công ty TNHH MTV thủy lợi do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu thì chủ tịch công ty không được kiêm giám đốc công ty.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn