Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần có được làm Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hay không?

Tôi đang làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần. Cho tôi hỏi tôi có thể làm Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của nhà nước được hay không?

  Nội dung này được Cục trợ giúp pháp lý tư vấn như sau:

  • Bạn thân mến, bạn đang làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần thì không thể làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được.

   Tại khoản 2 điều 116 Luât Doanh nghiệp năm 2005 quy đinh về Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty cổ phần:

   “….Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác... ,,”

   Tại khoản 3 Điều 116 Luật Doanh nghiệp quy định về quyền và nhiêm vụ của giám đốc (Tổng giám đốc) công ty cổ phần rất rộng nên sự điều hành, quản lý của Giám đốc (Tổng giám đốc) là rất quan trọng, vấn đề lợi ích của cá nhân Giám đốc (Tổng giám đốc) với lợi ích tập thể cổ đông cần được bảo vệ. Do đó pháp luật quy đinh chặt chẽ yêu cầu đối với chức vụ giám đốc (Tổng giám đốc) mục đích nhằm đảm bảo sư an toàn quyền lợi của những cổ đông công ty cổ phần.

   Tuy nhiên, trong trường hợp này ông vẫn có thể tham gia thành lập công ty TNHH một thành viên và trở thành người quản lý công ty nhưng không được giữ chức vụ Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty này.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn