Chủ tịch hội đồng thành viên có được kiêm phó giám đốc?

Ngày hỏi:31/07/2020

Công ty tôi là Công ty TNHH 2 thành viên với 1 thành viên là Doanh nghiệp Việt Nam và 1 thành viên là Doanh nghiệp Trung Quốc. Theo quy định tại Điều lệ, Chủ tịch HĐTV là người Trung Quốc, Tổng Giám đốc là người Việt Nam, Phó TGĐ thứ nhất là người Trung Quốc. Tuy nhiên hiện tại chức danh Phó TGĐ thứ nhất người Trung Quốc chưa có ai đảm nhận, theo quy định của pháp luật Chủ tịch HĐTV là người Trung Quốc có được kiêm nhiệm Phó Tổng Giám đốc thứ nhất là người Trung Quốc hay không? Do Điều lệ công ty không quy định về việc kiêm nhiệm này.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 57 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

   Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.

   ...

   Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc được quy định tại Điều 65 Luật này.

   Như vậy, có thể thấy Luật Doanh nghiệp 2014 không cấm Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm nhiệm phó TGĐ, và Luật cũng không quy định điều kiện, tiêu chuẩn làm phó TGĐ.

   Vì vậy, có thể hiểu là tiêu chuẩn phó TGĐ sẽ do Điều lệ công ty quy định.

   Về nguyên tắc công dân được làm những gì mà pháp luật không cầm, do đó trường hợp này dù Luật Doanh nghiệp 2014 và điều lệ công ty không quy định cụ thể về việc Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm phó TGĐ nhưng trên thực tế là vẫn có thể thực hiện được.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn