Chủ tịch Hội đồng thành viên của VNPT được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:14/01/2017

Chủ tịch Hội đồng thành viên của VNPT được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi hiện đang làm việc tại bưu điện huyện. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập tư vấn giúp. Chủ tịch Hội đồng thành viên của VNPT được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Minh Trang (trang***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chủ tịch Hội đồng thành viên của VNPT được quy định tại Điều 45 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 25/2016/NĐ-CP về như sau:

   1. Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT là thành viên chuyên trách do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm. Chủ tịch Hội đồng thành viên không kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc VNPT và các chức danh quản lý khác của VNPT.

   2. Chủ tịch Hội đồng thành viên có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

   a) Thay mặt các thành viên Hội đồng thành viên ký nhận vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác do chủ sở hữu đầu tư cho VNPT; quản lý VNPT theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

   b) Xây dựng kế hoạch hoạt động hằng quý và hằng năm của Hội đồng thành viên.

   c) Chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu, triệu tập, chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng thành viên.

   d) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu, Hội đồng thành viên.

   đ) Tổ chức giám sát và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chiến lược, kết quả hoạt động của VNPT, kết quả quản lý điều hành của Tổng Giám đốc VNPT; đình chỉ quyết định của Tổng Giám đốc VNPT trái với nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên hoặc xét thấy các quyết định này có hại cho VNPT.

   e) Tổ chức công bố, công khai thông tin về VNPT và Tập đoàn VNPT theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, chính xác, trung thực và tính hệ thống của thông tin được công bố.

   g) Thay mặt Hội đồng thành viên hoặc ủy quyền cho các thành viên khác của Hội đồng thành viên ký các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

   h) Có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên Hội đồng thành viên thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên khi Chủ tịch Hội đồng thành viên vắng mặt.

   i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của VNPT.

   Trên đây là quy định về Chủ tịch Hội đồng thành viên của VNPT. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 25/2016/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Điều 45 Điều lệ tổ chức và hoạt động của tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam ban hành kèm theo Nghị định 25/2016/NĐ-CP Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn