Chuyển đổi Giám Đốc Công ty TNHH

Ngày hỏi:03/06/2015

Xin hỏi Luật Sư.  Công ty tôi đang tính thay đổi giám đốc vậy cho tôi xin hỏi. Khi giám đốc mới về thì có chịu trách nhiệm  những gì giám đốc cũ làm không VD: Những khoản nợ vay ngân hàng của công ty

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Huy Long, Công ty Luật TNHH Nam Long tư vấn như sau:

  • ​Trường hợp giám đốc là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Do đó các trách nhiệm phát sinh trong các giao dịch mà người đại diện theo PL của doanh nghiệp ký kết nhằm các mục đích hoạt động của doanh nghiệp là trách nhiệm của doanh nghiệp, không phải trách nhiệm cá nhân của người đại diện của doanh nghiệp.

   Bởi vậy, trường hợp công ty bạn thay đổi người đại diện theo pháp luật (giám đốc) thì người đại diện mới tiếp nối các công việc theo thẩm quyền được quy định trong Luật DN và điều lệ công ty. Mọi trách nhiệm phát sinh trong các giao dịch trước của người đại diện cũ vẫn là trách nhiệm của công ty.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn