Chuyển giao khách hàng sang công ty khác

Ngày hỏi:20/03/2009
Công ty A và B cùng kinh doanh một ngành hàng trên thị trường. Công ty B muốn tập trung vào ngành hàng khác, nên hai bên đã thỏa thuận là bên A tiếp tục phục vụ khách hàng trước đây của bên B, đồng thời chịu trách nhiệm quản ly, thu hồi công nợ cũ mà khách hàng đang nợ bên B.   Xin được luật sư tư vấn các thủ tục pháp lý, các bước cần thiết để bên A nhận bàn giao công nợ này từ bên B, kể cả thủ tục về kế toán, thuế nếu có.   Trân trọng cảm ơn.

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Đình Hùng tư vấn như sau:

  • Hai công ty lập hợp đồng để ghi rỏ quyền và nghỉa vụ hai ben trong việc phục vụ khách hàng va chịu trách nhiệm quản lý, thu hồi công nợ cũ.

   Đối với khách hàng, phải lập biên bản xác nhận công nợ, sau đó lập hợp đồng giửa 3 bên để chuyển giao quyền và công nợ.

   Các phát sinh về thuế trong việc chuyển giao nầy cũng phải thỏa thuận rỏ công ty nào chịu trách nhiệm thu và nộp ngân sách

  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn