Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

Ngày hỏi:21/07/2011
Công ty của chúng tôi mới ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản cho một công ty khác. Như vậy, nghĩa vụ thuế mà công ty chúng tôi phải nộp như thế nào? Hỏi: Công ty của chúng tôi mới ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản cho một công ty khác. Như vậy, nghĩa vụ thuế mà công ty chúng tôi phải nộp như thế nào?

  Nội dung này được Công ty Luật hợp danh Niềm Tin Việt tư vấn như sau:

  • Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật thuế giá trị gia tăng; Luật khoáng sản và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản và các văn bản hướng dẫn các luật trên.

   Trường hợp, công ty ông ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản cho một công ty khác thì công ty ông phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập có được từ chuyển quyền khai thác khoáng sản theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

   Hoạt động chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản chỉ hợp pháp khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản và cho phép chuyển nhượng.


  Nguồn:

  CÔNG TY LUẬT HỢP DANH NIỀM TIN VIỆT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn