Chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam tại các doanh nghiệp tái cơ cấu thông qua hoạt động mua bán nợ

Ngày hỏi:03/11/2016

Chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam tại các doanh nghiệp tái cơ cấu thông qua hoạt động mua bán nợ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, em hiện đang làm việc tại một công ty tài chính nhà nước. Hiện nay em có tìm hiểu về DATC - Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam và một số văn bản pháp lý liên quan do yêu cầu của công việc. Cho em hỏi: Chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam tại các doanh nghiệp tái cơ cấu thông qua hoạt động mua bán nợ được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em xin cám ơn! Thanh Quý, Kiên Giang.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam tại các doanh nghiệp tái cơ cấu thông qua hoạt động mua bán nợ được quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 10 Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 134/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành, theo đó:

   Chuyển nhượng vốn đầu tư của DATC tại các doanh nghiệp tái cơ cấu thông qua hoạt động mua bán nợ:

   - DATC phải lập kế hoạch thoái vốn để thu hồi vốn đầu tư sau khi chuyển nợ thành vốn góp trong thời hạn tối đa không quá 05 năm kể từ ngày DATC chính thức trở thành cổ đông tại doanh nghiệp tái cơ cấu. Trường hợp đặc biệt, DATC báo cáo Bộ Tài chính xem xét, có ý kiến bằng văn bản.

   - Tại công ty cổ phần chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký dao dịch trên sàn UPCOM, DATC được lựa chọn thuê tổ chức tài chính trung gian (các Công ty chứng khoán, Công ty bán đấu giá) để bán đấu giá hoặc tự tổ chức bán đấu giá hoặc bán đấu giá qua Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp đấu giá công khai không thành công thì thực hiện theo phương thức thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức giá khởi điểm khi thực hiện đấu giá công khai gần nhất. DATC được phép thoái vốn dưới hình thức bán cả lô cổ phần, bán cả lô cổ phần kèm nợ phải thu theo phương án được Hội đồng thành viên phê duyệt

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam tại các doanh nghiệp tái cơ cấu thông qua hoạt động mua bán nợ, được quy định tại Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 134/2016/TT-BTC. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Mua bán nợ
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn