Chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH, thủ tục như thế nào?

Ngày hỏi:07/12/2015
Tôi với hai người bạn có chung vốn mở công ty TNHH 2 thành viên. Hiện nay, tôi đang cần vốn để đầu tư kinh doanh gấp, tôi có thể chuyển nhượng lại cổ phần của mình cho người khác không phải thành viên công ty được không? (Trần Phụ Trung – Hà Nội)

  Nội dung này được Luật gia Nguyễn Tùng Hoa - Công ty Luật TNHH Everest tư vấn như sau:

  • Luật gia Nguyễn Tùng Hoa - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

   Chúng tôi trích dẫn một số quy định của pháp luật để anh tham khảo, như sau:

   Luật Doanh nghiệp năm 2014:

   “Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên” (khoản 3 Điều 52)

   “5. Thành viên có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác.
   Trường hợp người được tặng cho là vợ, chồng, cha, mẹ, con, người có quan hệ họ hàng đến hàng thừa kế thứ ba thì đương nhiên là thành viên của công ty. Trường hợp người được tặng cho là người khác thì chỉ trở thành thành viên của công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.
   6. Trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ thì người nhận thanh toán có quyền sử dụng phần vốn góp đó theo một trong hai hình thức sau đây:
   a) Trở thành thành viên của công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận;
   b) Chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó theo quy định tại Điều 53 của Luật này” (khoản 5, khoản 6 Điều 54)

   “Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 52, khoản 5 và khoản 6 Điều 54 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:
   a) Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;
   b) Chỉ được chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại quy định tại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán” (khoản 1 Điều 53)

   Như vậy, ngoại trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 52, khoản 5 và khoản 6 Điều 54 LDN anh bắt buộc phải chào bán phần vốn góp của mình cho người bạn cùng thành lập công ty với anh trước. Nếu như họ không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày thì anh mới được chuyển nhượng cho người khác.


  Nguồn:

  CÔNG TY LUẬT TNHH EVEREST
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn