Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty có phải đóng lệ phí trước bạ?

Ngày hỏi:31/10/2018

Tôi có một ngôi nhà góp vốn vào thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn với bạ. Tôi biết pháp luật quy định tôi phải chuyển quyền sở hữu của mình đối với ngôi nhà đó sang cho công ty. Nhưng tôi và công ty có một thắc mắc là trong trường hợp chuyển quyền sở hữu nhà ở như vậy thì tôi và công ty có phải đóng lệ phí trước bạ hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty có phải đóng lệ phí trước bạ?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định pháp luật hiện hành thì doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. Các tổ chức, cá nhân được phép góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam được góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty.

   Theo quy định tại Điều 35 Luật Doanh nghiệp 2014 thì tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

   Các loại tài sản góp vốn có chứng nhận quyền sở hữu tài sản phải được chuyển quyền sở hữu tài sản từ tổ chức, cá nhân góp vốn sang cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

   Theo đó, tại Khoản 1 Điều 36 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định việc chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn như sau:

   "Điều 36. Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

   1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

   a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;

   b) Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản.

   Biên bản giao nhận phải ghi rõ tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty; họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc đăng ký của người góp vốn; loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của công ty; ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn hoặc đại diện theo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty;

   c) Cổ phần hoặc phần vốn góp bằng tài sản không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ.

   Do đó, kết luận: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì nhà ở là tài sản có đăng ký quyền sở hữu. Nên, trường hợp bạn chuyển quyền sở hữu nhà ở thuộc sở hữu của mình sang cho công ty thì không phải chịu lệ phí trước bạ theo quy định. Đồng nghĩa, bạn và công ty không phải đóng lệ phí trước bạ.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn