Cổ đông có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị không?

Ngày hỏi:02/08/2019

Xin chào, Công ty tôi là cổ đông của một công ty cổ phần, hiện tại công ty tôi đang sở hữu 15% tổng số cổ phần của công ty này, công ty tôi muốn có người vào trong công ty cổ phần này để có thể đưa ra các chiến lược kinh doanh mà có thể hỗ trợ tốt cho công ty tôi. Vậy cho tôi hỏi công ty tôi có quyền đề cử người của mình vào hội đồng quản trị không? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 114 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

   Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

   => Như vậy, theo thông tin bạn đưa ra là công ty bạn đang sở hữu 15% tổng số cổ phần của công ty cổ phần này, do đó công ty bạn được quyền đề cử người vào hội đồng quản trị nếu công ty bạn đã sở hữu từ 10% tổng số cổ phần trong 06 tháng liên tục.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn