Cổ đông sáng lập bán cổ phần phổ thông của mình cho người khác được không?

Ngày hỏi:02/08/2019

Xin chào, tôi là cổ đông sáng lập của công ty cổ phần, tôi và một số người đã sáng lập công ty cổ phần cách đây 2 năm, sau khi thành lập được 1 năm tôi có mua lại cổ phần phổ thông của một cổ đông sáng lập khác. Hiện tại tôi muốn rút vốn ra khỏi công ty bằng việc chuyển nhượng lại toàn bộ số cổ phần phổ thông trong công ty cho một người bạn, tuy nhiên đại hội đồng cổ đông không đồng ý và đề nghị là phải chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác trong công ty. Cho tôi hỏi yêu cầu trên có đúng luật không? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 3 và Khoản 4 Điều 119 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

   - Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.

   - Các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được bãi bỏ sau thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các hạn chế của quy định này không áp dụng đối với cổ phần mà cổ đông sáng lập có thêm sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và cổ phần mà cổ đông sáng lập chuyển nhượng cho người khác không phải là cổ đông sáng lập của công ty.

   Kết luận: Đại hội đồng cổ đông không cho bạn chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần phổ thông cho người ngoài công ty là có cơ sở, cụ thể như sau:

   - Bạn chỉ được chuyển nhượng số cổ phần phổ thông đã mua khi thành lập cho người ngoài công ty nếu được sự đồng ý của đại hội đồng cổ đông.

   - Bạn được quyền chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần phổ thông mua sau này cho người ngoài công ty mà không cần sự đồng ý của đại hội đồng cổ đông.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn