Cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần của mình có phải họp Đại hội đồng cổ đông không?

Ngày hỏi:27/08/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi, khi cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần của mình thì có bắt buộc phải họp Đại hội đồng cổ đông không? Mong nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần của mình có phải họp Đại hội đồng cổ đông không?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 119 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

   Điều 119. Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập.
   ...

   Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.

   => Như vậy, theo quy định trên thì cổ đông sáng lập nếu chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty thành lập nếu chuyển nhượng cổ phần của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập thì phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông đồng ý. Còn nếu chuyển nhượng cho người là cổ đông sáng lập và hết thời hạn 3 năm trên thì không cần thiết bạn nhé.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn