Cổ đông sáng lập có quyền chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người ngoài công ty không?

Ngày hỏi:05/07/2019

Năm 2014, chúng tôi 5 người thành lập công ty cổ phần, khi thành lập công ty tôi nắm giữ 10% cổ phần phổ thông. Sau khi hoạt động một thời gian, công ty muốn mở rộng quy mô nên đã huy động thêm vốn, tôi mua thêm 20% cổ phần. Bây giờ tôi không muốn hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này nữa nên quyết định bán toàn bộ số cổ phần của mình cho một người bạn. Tuy nhiên, Đại hội đồng cổ đông không cho bán, mà bắt buộc tôi phải bán cho các thành viên sáng lập công ty. Như vậy, việc Đại hội đồng quyết định như vậy có đúng không? Nhờ ban biên tập tư vấn hỗ trợ. Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 119 Luật Doanh nghiệp 2014, quy định:

   "Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó."

   Kết luận: Với quy định trên thì chúng tôi hỗ trợ bạn như sau:

   - Bạn có quyền bán 20% số cổ phần mua sau mà không cần sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

   - Bạn được quyền bán 10% số cổ phần phổ thông khi thành lập công ty nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

   => Đại hội đồng cổ đông không cho bạn bán toàn bộ số cổ phần là có căn cứ. Tuy nhiên yêu cầu bạn phải chuyển toàn bộ số cổ phần cho cổ đông sáng lập là không có cơ sở.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn