Có đúng là từ ngày 01/7/2015, khi Luật mới có hiệu lực, doanh nghiệp sẽ không phải đăng ký ngành nghề kinh doanh mà được tự do kinh doanh tất cả những gì mà pháp luật không cấm?

Ngày hỏi:26/11/2015

Có đúng là từ ngày 01/7/2015, khi Luật mới có hiệu lực, doanh nghiệp sẽ không phải đăng ký ngành nghề kinh doanh mà được tự do kinh doanh tất cả những gì mà pháp luật không cấm?

  Nội dung này được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh tư vấn như sau:

  • Doanh nghiệp vẫn phải ghi ngành nghề kinh doanh trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và mỗi khi thay đổi, bổ sung vẫn phải gửi thông báo đến cơ quan ĐKKD; nhằm mục đích để cơ quan quản lý nhà nước tổng hợp thống kê hệ thống ngành nghề kinh doanh, phục vụ hoạch định cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên không ghi ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thể hiện tinh thần doanh nghiệp được tự do kinh doanh các ngành nghề không cấm của Luật Doanh nghiệp 2014.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Hà Tĩnh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn