Có được bán phần vốn góp khi các thành viên hợp danh của công ty không cho bán?

Ngày hỏi:19/12/2018

Tôi là thành viên hợp danh của công ty. Tôi muốn chuyển nhượng một nữa phần vốn góp của mình trong công ty thì có phải xin phép các thành viên hợp danh khác của công ty hay không? Nếu bắt buộc phải xin phép mà họ không cho bán thì tôi phải làm thế nào? Tôi đang cần tiền gấp!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. Trong đó, công ty hợp danh phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (gọi chung là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

   Tại Điều 175 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định:

   "Điều 175. Hạn chế quyền đối với thành viên hợp danh

   1. Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

   2. Thành viên hợp danh không được quyền nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác thực hiện kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty đó để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

   3. Thành viên hợp danh không được quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì thành viên hợp danh không được quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại.

   Do đó: Đơi với trường hợp mà bạn cung cấp cho chúng tôi thì bạn là thành viên hợp danh của công ty (công ty hợp danh), bạn muốn chuyển nhượng một nữa phần vốn góp của mình trong công ty cho người khác thì phải được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại trước khi chuyển nhượng.

   Trường hợp không được các thành viên hợp danh còn lại của công ty chấp thuận thì bạn không được thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn