Có được chi tiền ăn giữa ca quá 730.000 cho nhân viên không?

Ngày hỏi:09/04/2021

Em thấy thông thường các công ty chỉ chi tiền ăn giữa ca cho nhân viên 730.000 đồng. Không biết bên công ty em chi hơn thì có sao không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 4 Điều 22 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH thì doanh nghiệp thực hiện mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động tối đa không vượt quá 730.000 đồng/người/tháng.

   Và tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì:

   Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

   ...g.5) Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa, ăn trưa ca cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.

   Trường hợp người sử dụng lao động không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp mức chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

   Như vậy, căn cứ quy định trên thì công ty chị vẫn được phép chi tiền ăn giữa ca cho người lao động quá 730.000 đồng. Tuy nhiên, phần vượt mức này sẽ tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn