Có được chia công ty hợp danh thành nhiều công ty khác nhau không?

Ngày hỏi:03/12/2018

Tôi và một số người khác có thỏa thuận cùng nhau thành lập một công ty hợp danh để hoạt động tại Việt Nam. Công ty đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đã hoạt động một thời gian. Nhưng hiện tại do bất đồng quan điểm nên tôi và  một số thành viên hợp danh khác muốn chia các thành viên hợp danh và thành viên góp vốn của công ty để thành lập hai công ty hợp danh mới thì có được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có được chia công ty hợp danh thành nhiều công ty khác nhau không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

   Trong quá trình hoạt động thì căn cứ vào tình hình thực tế mà doanh nghiệp có thể thực hiện tổ chức lại doanh nghiệp thông qua các hình thức chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

   Trong đó, việc chia doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều 192 Luật Doanh nghiệp 2014.

   Tại Khoản 1 Điều 192 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định:

   "Điều 192. Chia doanh nghiệp

   1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới trong một trong các trường hợp sau đây:

   a) Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;

   b) Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp họ được chuyển sang cho các công ty mới;

   c) Kết hợp cả hai trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này."

   Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì việc tổ chức lại doanh nghiệp thông qua hình thức chia doanh nghiệp được áp dụng thực hiện đối với doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. Đồng nghĩa các doanh nghiệp là công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân thì không được thực hiện tổ chức lại thông qua việc chia doanh nghiệp.

   Do đó: Đối với trường hợp của công ty bạn là công ty hợp danh, không thuộc trường hợp được chia doanh nghiệp. Nên công ty không được chia các thành viên hợp danh và thành viên góp vốn của công ty để thành lập hai công ty hợp danh mới.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn