Có được chuyển nhượng cổ phần khi doanh nghiệp đã bị Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản?

Ngày hỏi:12/01/2017

Có được chuyển nhượng cổ phần khi doanh nghiệp đã bị Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản? Em hiện tại có 500 cổ phần phổ thông của công ty Cà Phê (em không là cổ đông sáng lập), và muốn bán cho bạn của em nhưng công ty đã bị tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản. Vậy em bán cho bạn em sau khi tòa án ra quyết định và không thông báo cho quản tài viên có hợp pháp không, cơ sở pháp lý nào quy định ạ? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 47 Luật Phá sản 2014 quy định về những giao dịch bị hạn chế sau khi Tòa án đã ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã như sau:

   1. Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh, nhưng phải chịu sự giám sát của Thẩm phán và Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

   2. Trường hợp xét thấy người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng điều hành, doanh nghiệp, hợp tác xã có dấu hiệu vi phạm khoản 1 Điều 48 của Luật này thì Thẩm phán ra quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã đó theo đề nghị của Hội nghị chủ nợ hoặc Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

   Đồng thời, Điều 48 Luật Phá sản 2014 quy định như sau:

   Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, cấm doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện các hoạt động sau:

   a) Cất giấu, tẩu tán, tặng cho tài sản;

   b) Thanh toán khoản nợ không có bảo đảm, trừ khoản nợ không có bảo đảm phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản và trả lương cho người lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã quy định tại điểm c khoản 1 Điều 49 của Luật này;

   c) Từ bỏ quyền đòi nợ;

   d) Chuyển khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.

   Như vậy, Luật Phá sản 2014 chỉ hạn chế các giao dịch, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi mở thủ tục phá sản mà không hạn chế quyền chuyển nhượng, giao dịch của thành viên góp vốn, cổ đông của công ty, hợp tác xã. Theo đó việc chuyển nhượng cổ phần của bạn sẽ theo quy định của Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014 về quyền của cổ đông phổ thông là "Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và Khoản 1 Điều 126 của Luật này." Bạn thông tin không phải cổ đông sáng lập của công ty nên bạn được quyền tự do chuyển nhượng mà không bị hạn chế, tuy nhiên bạn phải đảm bảo quyền thông tin của người nhận chuyển nhượng về tình hình thực tế của công ty là đang trong giai đoạn mở thủ tục phá sản.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc chuyển nhượng cổ phần khi doanh nghiệp mở thủ tục phá sản. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Phá sản 2014 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn