Có được đương nhiên trở thành thành viên hợp danh của công ty không?

Ngày hỏi:19/12/2018

Cha tôi trước đây có hùng hạp làm ăn với một số người bạn để thành lập công ty hợp danh để kinh doanh. Cha tôi có lập di chúc để lại phần vốn góp của cha trong công ty cho tôi. Hiện tại ba tôi đã mất nhưng đến công ty thì họ không đồng ý cho tôi làm thành thành viên hợp danh của công ty, mà chỉ được trả lại tài sản của cha tôi trong công ty cho  tôi thôi. Công ty này đang rất phát triển và có uy tín. Vậy tôi phải làm thế nào bây giờ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. Trong đó, công ty hợp danh phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (gọi chung là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

   Trong đó:

   - Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

   - Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

   Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh được thực hiện theo quy định tại Điều 176 Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

   Theo đó, tại Điểm h Khoản 1 Điều 176 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định:

   "Điều 176. Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh

   1. Thành viên hợp danh có các quyền sau đây:

   ...

   h) Trường hợp thành viên hợp danh chết thì người thừa kế của thành viên được hưởng phần giá trị tài sản tại công ty sau khi đã trừ đi phần nợ thuộc trách nhiệm của thành viên đó. Người thừa kế có thể trở thành thành viên hợp danh nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận;"

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì người thừa kế hợp pháp phần tài sản của thành viên hợp danh trong công ty hợp danh có thể trở thành thành viên hợp danh nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận.

   Đồng nghĩa, trường hợp người thừa kế không được Hội đồng thành viên chấp thuận thì không được trở thành thành viên hợp danh của công ty.

   Do đó: Đối với trường hợp bạn cung cấp cho chúng tôi thì Hội đồng thành viên công ty (công ty hợp danh mà cha bạn là thành viên hợp danh trước khi chết) có quyền không chấp nhận cho bạn trở thành thành viên hợp danh của công ty.

   Khi đó, bạn được công ty thanh toán phần giá trị tài sản tại công ty sau khi đã trừ đi phần nợ thuộc trách nhiệm của cha bạn trước khi chết.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn