Có được góp vốn vào hợp tác xã bằng xe ô tô không?

Ngày hỏi:12/11/2020

Tôi muốn góp vốn vào hợp tác xã bằng tài sản là xe ô tô thì có được không? Theo luật có quy định trường hợp trên không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 42 Luật hợp tác xã 2012 quy định như sau:

   Vốn góp là tiền đồng Việt Nam, các loại tài sản khác được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam bao gồm ngoại tệ, hiện vật, giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ và các loại giấy tờ có giá tại thời điểm góp vốn.

   Như vậy có thể thấy, bạn có thể góp vốn bằng ô tô nhưng phải đảm bảo tài sản đó được quy đổi giá trị bằng tiền, cụ thể là đồng Việt Nam theo quy định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn