Có được kê biên quyền sở hữu trí tuệ của pháp nhân đã chuyển giao quyền sở hữu cho tổ chức khác?

Ngày hỏi:21/04/2020

Bạn Quốc Huy ở Nam Định có thắc mắc: Theo quy định mới về cưỡng chế thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại, thì cơ quan thi hành án có được quyền kê biên quyền sở hữu trí tuệ của pháp nhân đã chuyển giao quyền sở hữu cho tổ chức khác không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 25 Nghị định 44/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/6/2020) quy định việc kê biên quyền sở hữu trí tuệ của pháp nhân thương mại như sau:

   - Cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền ra quyết định kê biên quyền sở hữu trí tuệ thuộc quyền sở hữu của pháp nhân thương mại.

   - Trường hợp pháp nhân thương mại là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu trí tuệ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thì quyền sở hữu trí tuệ vẫn bị kê biên.

   - Trường hợp pháp nhân thương mại đã chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác mà chưa được thanh toán hoặc mới được thanh toán một phần tiền thì cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền ra quyết định buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận chuyển giao nộp khoản tiền chưa thanh toán để bảo đảm thi hành biện pháp tư pháp.

   => Như vậy, nếu pháp nhân đã chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ cho tổ chức khác thì cơ quan thi hành án hình sự không được quyền kê biên đối với quyền này. Tuy nhiên, nếu việc thanh toán chưa hoàn thành thì cơ quan thi hành án được quyền yêu cầu tổ chức nhận chuyển giao nộp khoản tiền chưa thanh toán để bảo đảm thi hành biện pháp tư pháp.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn