Có được kê biên quyền sở hữu trí tuệ của pháp nhân đã chuyển quyền cho tổ chức khác?

Ngày hỏi:21/04/2020

Tôi có thắc mắc theo quy định mới về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại như sau: Trường hợp pháp nhân thương mại là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ nhưng đã chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu trí tuệ cho tổ chức khác, thì cơ quan thi hành án hình sự có quyền kê biên quyền sở hữu trí tuệ này không? Nhờ hỗ trợ!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có được kê biên quyền sở hữu trí tuệ của pháp nhân đã chuyển quyền cho tổ chức khác?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 1 Điều 25 Nghị định 44/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/6/2020) quy định việc kê biên quyền sở hữu trí tuệ của pháp nhân thương mại như sau:

   - Cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền ra quyết định kê biên quyền sở hữu trí tuệ thuộc quyền sở hữu của pháp nhân thương mại.

   - Trường hợp pháp nhân thương mại là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu trí tuệ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thì quyền sở hữu trí tuệ vẫn bị kê biên.

   => Như vậy, cơ quan thi hành án hình sự được quyền kê biên quyền sở hữu trí của pháp nhân thương mại (pháp nhân là chủ sở hữu), ngay cả khi pháp nhân đã chuyển quyền sử dụng cho tổ chức khác.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn