Có được làm người đại diện theo pháp luật của nhiều công ty hay không?

Ngày hỏi:30/11/2018

Hiện nay tôi đang là người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tôi làm chủ sở hữu. Hiện nay tôi có góp vốn thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên với một số người khác. Vậy tôi có được làm người đại diện theo pháp luật của công ty này nữa được không? Cụ thể là tôi có thể đồng thời làm người đại diện theo pháp luật của cả 2 công ty được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có được làm người đại diện theo pháp luật của nhiều công ty hay không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. Doanh nghiệp phải có người đại diện theo pháp luật.

   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014 thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

   Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

   Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 thì không ghi nhận có quy định một người đã làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này không được đồng thời làm người đại diện theo pháp luật của một doanh nghiệp khác (chỉ trừ trường hợp Giám đốc, Tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước thì không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác - Được quy định tại Khoản 8 Điều 100 Luật Doanh nghiệp 2014).

   Đồng nghĩa một người có thể làm người đại diện theo pháp luật của nhiều doanh nghiệp khác nhau, trừ trường hợp quy định tại Khoản 8 Điều 100 Luật Doanh nghiệp 2014 kể trên.

   Do đó: Đối với trường hợp mà bạn cung cấp cho chúng tôi nếu không thuộc trường hợp được quy định tại Khoản 8 Điều 100 Luật Doanh nghiệp 2014, thì bạn có thể đồng thời làm người đại diện theo pháp luật của hai công ty mà mình sở hữu và góp vốn thành lập.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn