Có được làm thành viên hội đồng quản trị của hai công ty cổ phần không?

Ngày hỏi:31/07/2019

Tôi đang làm thành viên Hội đồng quản trị của một công ty cổ phần, gần đây có một công ty cổ phần khác mời tôi tham gia hội đồng quản trị của công ty họ để giúp cho họ phát triển công ty. Hai công ty này không cùng lĩnh vực, vậy cho tôi hỏi tôi có thể đồng thời làm thành viên hội đồng quản trị của hai công ty cổ phần không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

   - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này.

   - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

   - Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

   => Với quy định trên thì bạn có thể đồng thời làm thành viên hội đồng quản trị của hai công ty cổ phần. Tuy nhiên, nếu công ty cổ phần này tổ chức theo mô hình thứ hai là thành viên độc lập thì bạn phải xem thêm một số điều kiện quy định tại Khoản 2 điều này.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn