Có được lưu giữ sổ đăng ký thành viên tại chi nhánh của công ty?

Ngày hỏi:19/10/2020

Sổ đăng ký thành viên của công ty TNHH 2 thành viên trở lên bao gồm những nội dung gì và khi lưu giữ có được lưu giữ tại chi nhánh không hay phải lưu giữ tại trụ sở chính của công ty? Nhờ tư vấn theo quy định pháp luật mới.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có được lưu giữ sổ đăng ký thành viên tại chi nhánh của công ty?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 2, Khoản 4 Điều 48 Luật Doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) quy định về sổ đăng ký thành viên của công ty TNHH 2 thành viên trở lên như sau:

   - Sổ đăng ký thành viên phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

   + Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

   + Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức;

   + Phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp đã góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn của từng thành viên;

   + Chữ ký của thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật của thành viên là tổ chức;

   + Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của từng thành viên.

   - Công ty phải cập nhật kịp thời thay đổi thành viên trong sổ đăng ký thành viên theo yêu cầu của thành viên có liên quan theo quy định tại Điều lệ công ty.

   - Sổ đăng ký thành viên được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

   Trên đây là những nội dung ghi trong sổ đăng ký thành viên của công ty TNHH 2 thành viên trở lên và sổ này phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn