Có được sử dụng các chữ F, J, Z, W để đặt tên cho công ty hay không?

Ngày hỏi:31/10/2018

Sắp tới tôi sẽ thành lập công ty kinh doanh vận tải một thành viên, tôi làm chủ. Nên bây giờ tôi muốn nghĩ ra một cái tên thật hay cho công ty của mình. Nhưng có một vấn đề ở khâu sử dụng chữ cái trong bảng chữ cái để đặt tên không biết làm thế nào. Thể là trong bảng chữ cái Tiết Việt của ta thì không có các chữ cái F, J, Z, W. Trong khu một số tên tôi nghĩ ra thì muốn sử dụng các chữ cái này để tạo sự khác biệt cho doanh nghiệp. Nhưng không biết là có được chấp nhận hay không?

    Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

    • Theo quy định của pháp luật hiện hành tại Điều 38 Luật Doanh nghiệp 2014Điều 18 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì tên doanh nghiệp (tên tiếng Việt) bao gồm hai thành tố là: Loại hình doanh nghiệp và Tên riêng của doanh nghiệp.

      Trong đó, tại Khoản 1 Điều 38 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định như sau:

      "Điều 38. Tên doanh nghiệp

      1. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

      a) Loại hình doanh nghiệp. Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân;

      b) Tên riêng. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu."

      Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì các tổ chức, cá nhân khi thành lập doanh nghiệp có thể đặt tên riêng của doanh nghiệp bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

      Ví dụ: Công ty trách nhiệm hữu hạn A.B.C; Công ty CP F.J.Z; Công ty hợp danh Win 123;...

      Do đó, kết luận: Bạn có thể sử dụng các chữ cái là F, J, Z, W (không nằm trong bản chữ cái tiếng Việt), các chữ cái nằm trong bản chữ cái tiếng Việt (a, ă, â, b,...), chữ số (1,2,3,..) hoặc các ký hiệu (/, @, &,...) để đặt tên cho công ty của mình.

      Lưu ý: Bạn không được đặt tên công ty trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc, trừ những doanh nghiệp đã giải thể hoặc đã có quyết định có hiệu lực của Tòa án tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản. Để tránh đặt tên trùng hoặc gây nhầm lẫn thì bạn có thể tham khảo tên các doanh nghiệp đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

      Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

      Trân trọng!


    Nguồn:

    THƯ KÝ LUẬT
    Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
    CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn