Có được sử dụng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa không?

Ngày hỏi:03/01/2017

Có được sử dụng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa không? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên Đức Phúc, em vừa tốt nghiệp đại học và xin vào làm kế toán cho một doanh nghiệp có quy mô nhỏ tại Thủ Đức, TP.HCM. Em muốn hỏi, đơn vị tiền tệ sử dụng để ghi sổ kế toán, báo cáo tài chính của doanh nghiệp có bắt buộc phải là Đồng Việt Nam hay không? Vì doanh nghiệp của em chủ yếu cung cấp dịch vụ tư vấn cho các khách hàng là đối tác nước ngoài. Mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cám ơn. (Đức Phúc_dph***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 5 Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định:

   ““Đơn vị tiền tệ trong kế toán” là Đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia là “đ”; ký hiệu quốc tế là “VND”) được dùng để ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Trường hợp đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng ngoại tệ, đáp ứng được các tiêu chuẩn quy định tại Điều 6 Thông tư này thì được chọn một loại ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán”

   Điều 6 Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định về tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán, cụ thể:

   “1. Doanh nghiệp có nghiệp vụ thu, chi chủ yếu bằng ngoại tệ căn cứ vào quy định của Luật Kế toán, để xem xét, quyết định lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán và chịu trách nhiệm về quyết định đó trước pháp luật. Khi lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán, doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

   2. Đơn vị tiền tệ trong kế toán là đơn vị tiền tệ:

   a) Được sử dụng chủ yếu trong các giao dịch bán hàng, cung cấp dịch vụ của đơn vị, có ảnh hưởng lớn đến giá bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, thông thường chính là đơn vị tiền tệ dùng để niêm yết giá bán và được thanh toán; và

   b) Được sử dụng chủ yếu trong việc mua hàng hóa, dịch vụ, có ảnh hưởng lớn đến chi phí nhân công, nguyên vật liệu và các chi phí sản xuất, kinh doanh khác, thông thường chính là đơn vị tiền tệ dùng để thanh toán cho các chi phí đó.”

   Ngoài ra, các yếu tố sau đây cũng được xem xét và cung cấp bằng chứng về đơn vị tiền tệ trong kế toán của đơn vị:

   a) Đơn vị tiền tệ sử dụng để huy động các nguồn lực tài chính (như phát hành cổ phiếu, trái phiếu);

   b) Đơn vị tiền tệ thường xuyên thu được từ các hoạt động kinh doanh và được tích trữ lại.

   Như vậy, về nguyên tắc, doanh nghiệp có thể lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán là ngoại tệ, tuy nhiên cần phải đạt được những tiêu chuẩn nhất định theo quy định trên.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn