Có được trở thành thành viên công ty khi được trả nợ bằng phần vốn góp hay không?

Ngày hỏi:26/11/2018

Tôi có cho một người bạn vay tiền. Hiện tại bạn không có khả năng trả nợ cho tôi. nên bạn có thỏa thuận với tôi sẽ trả cho tôi bằng phần vốn góp của bạn tại một công ty TNHH hai thành viên trở lên mà bạn của tôi là thành viên tương ứng với số tiền mà bạn tôi đã vay. Vậy anh chị có thể cho tôi biết nếu tôi nhận phần vốn góp này thì tôi có được trở thành thành viên của công ty đó hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành thì thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50; chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ một số trường hợp nhất định theo Luật đinh; và phần vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật Doanh nghiệp 2014.

   Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật tại Điều 50 và Điều 51 Luật Doanh nghiệp 2014.

   Trong đó, theo quy định tại Khoản 6 Điều 50 Luật Doanh nghiệp 2014 thì thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền định phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ, tặng cho và cách khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền dùng phần vốn góp của mình trong công ty để thanh toán các khoản nợ của mình cho cá nhân, tổ chức khác.

   Theo quy định tại Khoản 6 Điều 54 Luật Doanh nghiệp 2014 thì trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ thì người nhận thanh toán có quyền sử dụng phần vốn góp đó theo một trong hai hình thức sau đây:

   - Trở thành thành viên của công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận;

   - Chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó theo quy định tại Điều 53 của Luật Doanh nghiệp 2014.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì người nhận thanh toán khoản nợ của thành viên công ty bằng phần vốn góp của thành viên đó trong công ty thì được trở thành thành viên của công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận. Trường hợp không có nhu cầu trở thành thành viên công ty hoặc không được Hội đồng thành viên chấp thuận trở thành thành viên công ty thì người nhận thanh toán có thể chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó theo quy định tại Điều 53 của Luật Doanh nghiệp 2014.

   Do đó: Đối với trường hợp bạn nhận thanh toán khoản nợ bằng phần vốn góp của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên thì bạn chỉ được trở thành thành viên công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.

   Trường hợp không được Hội đồng thành viên chấp thuận thì bạn phải chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó theo quy định tại Điều 53 của Luật Doanh nghiệp 2014.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn