Có được truyền bá tôn giáo trong cơ sở giáo dục hay không?

Ngày hỏi:13/11/2020

Theo quy định về giáo dục: trong hệ thống giáo dục quốc dân thì có truyền bá tôn giáo trong cơ sở giáo dục có được hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 20 Luật giáo dục 2019 quy định như sau:

   Không truyền bá tôn giáo, tiến hành các lễ nghi tôn giáo trong cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang nhân dân.

   Như vậy, trong môi trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thì sẽ không truyền bá tôn giáo, tiến hành các lễ nghi tôn giáo.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn