Có được yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình hay không?

Ngày hỏi:23/11/2018

Hiện tại, tôi đang là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chiếm 20% vốn điều lệ. Nhưng hiện tại, vì tôi không đồng ý với cách làm việc của công ty nên tôi muốn yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình trong công ty thì có được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành thì công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

   - Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;

   - Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật Doanh nghiệp 2014;

   - Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật Doanh nghiệp 2014.

   Quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định khác có liên quan.

   Theo đó, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình trong một số trường hợp nhất định theo quy định của pháp luật.

   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2014 thì thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

   - Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

   - Tổ chức lại công ty;

   - Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

   Như vậy: Đối với trường hợp mà bạn cung cấp cho chúng tôi thì không đủ dữ kiện để xác định có thuộc một trong các trường hợp trên đây hay không. Do đó, bạn vui lòng tham khảo thông tin trên cũng như Điều lệ cụ thể của công ty để áp dụng đối với trường hợp của mình.

   Lưu ý: Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết quy định tại khoản này.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn