Có những hoạt động kinh tế nào thuộc nhóm ngành hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu?

Ngày hỏi:19/09/2018

Có những hoạt động kinh tế nào thuộc nhóm ngành hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu? Có văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này hay không?

Mong mọi người giải đáp nhanh giúp tôi về câu hỏi trên.

Xin chân thành cảm ơn!

Văn Nhân - Bình Dương

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Phụ lục II Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành thì những hoạt động kinh tế thuộc nhóm ngành hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu được quy định như sau:

   Nhóm này gồm:

   - Cung cấp các ứng dụng viễn thông chuyên dụng như theo dõi hoạt động vệ tinh, đo xa và các trạm rada;

   - Điều hành các trạm đầu cuối vệ tinh và các trạm liên hợp nối với một hoặc nhiều hệ thống thông tin mặt đất và khả năng truyền/nhận viễn thông từ hệ thống vệ tinh;

   - Cung cấp dịch vụ viễn thông qua các kết nối viễn thông hiện có như VOIP (điện thoại internet);

   - Bán lại hạ tầng viễn thông, mạng cung cấp (mà không thực hiện cung cấp dịch vụ).

   Loại trừ:

   - Cung cấp dịch vụ truy cập internet của người điều hành hạ tầng viễn thông được phân vào nhóm 6110 (Hoạt động viễn thông có dây), nhóm 6120 (Hoạt động viễn thông không dây), nhóm 61300 (Hoạt động viễn thông vệ tinh);

   - Hoạt động của các điểm truy cập internet được phân vào nhóm 61901 (Hoạt động của các điểm truy cập internet).

   Trên đây là nội dung trả lời về những hoạt động kinh tế thuộc nhóm ngành hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu. Để biết thêm thông tin về vấn đề này, bạn có thể tham khảo thêm tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn