Có những hoạt động kinh tế nào thuộc nhóm ngành xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ?

Ngày hỏi:15/09/2018

Tôi đang tìm hiểu về các hoạt động của một số ngành kinh tế và có thắc mắc muốn nhờ mọi người giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Có những hoạt động kinh tế nào thuộc nhóm ngành xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ? Mong sớm nhận được sự giải đáp của mọi người. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Phụ lục II Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành thì những hoạt động kinh tế thuộc nhóm ngành xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ được quy định như sau:

   5812: Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ

   58121: Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ trực tuyến

   Nhóm này gồm: Xuất bản trực tuyến danh mục các sự kiện hoặc thông tin, như: danh mục thư, niên giám điện thoại, các sách hướng dẫn và các tài liệu khác, như các hướng dẫn pháp luật, hướng dẫn sử dụng thuốc...

   58122: Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ khác

   Nhóm này gồm: Xuất bản in hoặc dạng khác (trừ trực tuyến) danh mục các sự kiện hoặc thông tin, như: danh mục thư, niên giám điện thoại, các sách hướng dẫn và các tài liệu khác, như các hướng dẫn pháp luật, hướng dẫn sử dụng thuốc...

   Trên đây là nội dung trả lời về những hoạt động kinh tế thuộc nhóm ngành xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn