Có phải chủ sở hữu công ty TNHH MTV chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn điều lệ không?

Ngày hỏi:01/11/2019

Xin chào! Cho anh hỏi chủ sở hữu công ty TNHH MTV có đúng là chỉ chịu trách nhiệm về khoản nợ và nghĩa vụ trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty không? Pháp luật có quy định gì về vấn đề này không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 73 Luật doanh nghiệp 2014:

   “Điều 73. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

   1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.”

   Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 4 Điều 74 Luật doanh nghiệp 2014:

   “Điều 74. Thực hiện góp vốn thành lập công ty

   4. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ.”

   - Và theo quy định tại Khoản 5 Điều 76 Luật doanh nghiệp 2014:

   “Điều 76. Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty
   ….

   5. Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác; trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức khác thì chủ sở hữu và cá nhân, tổ chức có liên quan phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.”

   => Như vậy, theo quy định tại Điều 73 Luật doanh nghiệp 2014 thì chủ sở hữu công ty TNHH MTV phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty theo phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Tuy nhiên, vẫn có các trường hợp ngoại lệ quy định tại Khoản 4 Điều 74 Luật doanh nghiệp 2014 thì chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình và Khoản 5 Điều 76 Luật Doanh nghiệp 2014 thì chủ sở hữu liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn