Có phải đăng tải thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu khi chỉ định thầu không?

Ngày hỏi:02/04/2019

Tôi xin hỏi, các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu có phải đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu không?

Minh Tuấn (tuan***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điểm a, đ Khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu 2013 thì:

   1. Các thông tin phải được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu bao gồm:

   a) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

   đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

   Và theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì:

   1. Trường hợp tự đăng tải thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

   c) Đối với thông tin quy định tại các Điểm a, d, đ, g và h Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.

   Căn cứ theo các quy định nêu trên thì các thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu phải được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, báo đấu thầu. Đồng thời, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.

   Ban biên tập thông tin đến Anh/Chị!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn