Có phải nộp hồ sơ thông báo mẫu dấu bằng bản giấy không?

Ngày hỏi:26/02/2019

Công ty tôi vừa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và tiếp tới sẽ thực hiện thông báo mẫu dấu cho Phòng đăng ký kinh doanh. Công ty dự định thông báo qua mạng điện tử. Không biết sau khi thông báo qua mạng điện tử thì công ty có phải nộp hồ sơ thông báo mẫu dấu bằng bản giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh nữa không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

   - Tên doanh nghiệp;

   - Mã số doanh nghiệp.

   Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty. Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.

   Theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì trước khi sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu của doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

   Nội dung thông báo bao gồm:

   - Tên, mã số, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp hoặc chi nhánh hoặc văn phòng đại diện;

   - Số lượng con dấu, mẫu con dấu, thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu.

   Khi nhận thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, thực hiện đăng tải mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

   Mặt khác, theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP thì trường hợp doanh nghiệp thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu qua mạng điện tử, thì doanh nghiệp không phải nộp hồ sơ thông báo mẫu dấu bằng bản giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

   Như vậy: Căn cứ các quy định được trích dẫn trên đây thì doanh nghiệp được từ quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nhưng trước khi sử dụng, doanh nghiệp có trách nhiệm phải thông báo gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu qua mạng điện tử thì không phải nộp hồ sơ thông báo mẫu dấu bằng bản giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

   Do đó: Đối với trường hợp công ty thực hiện thông báo về việc sử dụng con dấu của công ty qua mạng điện tử thì công ty không phải nộp hồ sơ thông báo mẫu dấu bằng bản giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn