Cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng trong trường hợp nào?

Ngày hỏi:17/08/2019

Tìm hiểu quy định của pháp luật về quản lý và chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần. Tôi thắc mắc theo quy định thì cổ phần của cổ đông bị hạn chế chuyển nhượng trong trường hợp nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 26 Luật doanh nghiệp 2014, có quy định:

   1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

   Và tại Khoản 3 Điều 119 Luật doanh nghiệp 2014, quy định:

   3. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.

   => Như vậy, theo quy định trên thì cổ phần của cổ đông sẽ bị hạn chế chuyển nhượng khi điều lệ của công ty quy định về việc hạn chế chuyển nhượng. Và hạn chế chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập trong một thời gian nhất định khi mới thành lập công ty.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn