Cổ phần của cổ đông sáng lập được chuyển nhượng sau thời gian bao lâu?

Ngày hỏi:17/10/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Hữu Anh, tìm hiểu quy định của pháp luật về quyền hạn và nghĩa vụ của cổ đông sáng lập của công ty cổ phần. Có thắc mắc tôi mong sớm nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Cổ phần của cổ đông sáng lập được chuyển nhượng sau thời gian bao lâu?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 119 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định về vấn đề bạn hỏi như sau:

   Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.

   Như vậy, theo quy định của pháp sau thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ đông sáng lập được quyền chuyển nhượng quyền của mình cho cổ đông sáng lập khác.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn