Cổ phần ưu đãi hoàn lại và quyền của cổ đông ưu đãi hoàn lại trước ngày 01/07/2006 được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:26/06/2018

Cổ phần ưu đãi hoàn lại và quyền của cổ đông ưu đãi hoàn lại trước ngày 01/07/2006 được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Văn Bằng. Hiện tôi đang tìm hiểu về các quy định liên quan đến Luật doanh nghiệp qua các thời kỳ và có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Trước ngày 01/07/2006, cổ phần ưu đãi hoàn lại và quyền của cổ đông ưu đãi hoàn lại được quy định ra sao? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trước ngày 01/07/2006, cổ phần ưu đãi hoàn lại và quyền của cổ đông ưu đãi hoàn lại được quy định tại Điều 57 Luật doanh nghiệp 1999 với nội dung như sau:

   - Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần sẽ được công ty hoàn lại vốn góp bất cứ khi nào theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.

   - Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 57 Luật doanh nghiệp 1999.

   - Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết, không có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông, không có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

   Trên đây là nội dung trả lời về cổ phần ưu đãi hoàn lại và quyền của cổ đông ưu đãi hoàn lại. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật doanh nghiệp 1999.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn