Cổ phiếu có ghi thông tin cá nhân cổ đông không?

Ngày hỏi:29/09/2021

Liên quan đến quy định pháp luật về doanh nghiệp trong công ty cổ phần thì nội dung của cổ phiếu có thể hiện thông tin cá nhân không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm đ Khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về cổ phiếu như sau:

   Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

   - Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

   - ...

   - Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

   Theo quy định nêu trên thì nội dung thể hiện trong cổ phiếu sẽ có thông tin của cá nhân là cổ đông bào gồm: Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của họ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn