Cổ phiếu của công ty cổ phần được quy định như thế nào trước ngày 01/07/2015?

Theo dõi sự thay đổi của Cổ phiếu
Ngày hỏi:26/06/2018

Cổ phiếu của công ty cổ phần được quy định như thế nào trước ngày 01/07/2015? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Văn Vinh. Hiện tôi đang tìm hiểu về các quy định liên quan đến Luật doanh nghiệp qua các thời kỳ và có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Trước ngày 01/07/2015, cổ phiếu của công ty cổ phần được quy định ra sao? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cổ phiếu của công ty cổ phần được quy định như thế nào trước ngày 01/07/2015?
   (ảnh minh họa)
  • Trước ngày 01/07/2015, cổ phiếu của công ty cổ phần được quy định tại Điều 85 Luật doanh nghiệp 2005 với nội dung như sau:

   - Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu có thể ghi tên hoặc không ghi tên. Cổ phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

   + Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

   + Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

   + Số lượng cổ phần và loại cổ phần;

   + Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu;

   + Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức đối với cổ phiếu có ghi tên;

   + Tóm tắt về thủ tục chuyển nhượng cổ phần;

   + Chữ ký mẫu của người đại diện theo pháp luật và dấu của công ty;

   + Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của công ty và ngày phát hành cổ phiếu;

   + Các nội dung khác theo quy định tại các điều 81, 82 và 83 Luật doanh nghiệp 2005 đối với cổ phiếu của cổ phần ưu đãi.

   - Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức cổ phiếu do công ty phát hành thì quyền và lợi ích của người sở hữu nó không bị ảnh hưởng. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do những sai sót đó gây ra đối với công ty.

   - Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác thì cổ đông được công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó.

   Đề nghị của cổ đông phải có cam đoan về các nội dung sau đây:

   + Cổ phiếu thực sự đã bị mất, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác; trường hợp bị mất thì cam đoan thêm rằng đã tiến hành tìm kiếm hết mức và nếu tìm lại được sẽ đem trả công ty để tiêu huỷ;

   + Chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.

   Đối với cổ phiếu có giá trị danh nghĩa trên mười triệu đồng Việt Nam, trước khi tiếp nhận đề nghị cấp cổ phiếu mới, người đại diện theo pháp luật của công ty có thể yêu cầu chủ sở hữu cổ phiếu đăng thông báo về việc cổ phiếu bị mất, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác và sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng thông báo sẽ đề nghị công ty cấp cổ phiếu mới.

   Trên đây là nội dung trả lời về cổ phiếu của công ty cổ phần. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật doanh nghiệp 2005.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn