Cơ quan điều hành của pháp nhân?

Ngày hỏi:17/06/2016
Cơ quan điều hành của pháp nhân?

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • Pháp nhân là gì?

   Pháp nhân là một tổ chức thống nhất, độc lập, được thành lập hợp pháp, có tài sản riêng và chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình, nhân danh mình tham gia vào các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

   Cơ quan điều hành của pháp nhân theo quy định của pháp luật

   Thứ nhất, pháp nhân phải có cơ quan điều hành: Cơ quan điều hành của pháp nhân là tổ chức đầu não của pháp nhân, điều hành mọi hoạt động bên trong cũng như tham gia vào hoạt động bên ngoài của pháp nhân. Cơ quan điều hành của pháp nhân quyết định những công việc hàng ngày của pháp nhân, hoạt động theo nghị quyết và điều lệ của pháp nhân. Mỗi pháp nhân khác nhau có cơ quan điều hành khác nhau.

   Thứ hai, tổ chức và nhiệm vụ của cơ quan điều hành tuỳ thuộc vào từng loại hình pháp nhân, được quy định trọng điều lệ của pháp nhân hoặc trong quyết định thành lập pháp nhân. Với tư cách là cơ quan đầu não của pháp nhân, cơ quan điều hành của pháp nhân có vai trò quan trọng trong tổ chức và hoạt động của pháp nhân.

   Căn cứ pháp luật: Bộ luật Dân sự 2005 33/2005/QH11.

   "Điều 89: Cơ quan điều hành của pháp nhân

   1.Pháp nhân phải có cơ quan điều hành.

   2.Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan điều hành của pháp nhân được quy định trong điều lệ của pháp nhân hoặc trong quyết định thành lập pháp nhân".


  Nguồn:

  Theo TinMới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn