Cơ quan nào có quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành nghề có điều kiện?

Ngày hỏi:17/02/2021

Cho em hỏi trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện nhưng chưa đáp ứng điều kiện hoặc vi phạm nội dung nào đó thì cơ quan nào có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp đó tạm dừng kinh doanh ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định tại Khoản 8 Điều 15 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện các nhiệm vụ sau:

   ...Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 67 Nghị định này....

   Như vậy, thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc về Phòng đăng ký kinh doanh.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giảm ngành nghề kinh doanh
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn