Cơ quan nào thực hiện thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại?

Ngày hỏi:27/05/2020

Theo quy định mới nhất thì cơ quan nào thực hiện thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại? Mong được giải quyết. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cơ quan nào thực hiện thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điều 3 Nghị định 55/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 15/07/2020) quy định về cơ quan thực hiện thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại, cụ thể như sau:

   1. Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu (sau đây gọi chung là cơ quan thi hành án hình sự) chủ trì tổ chức thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

   2. Cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại được quy định tại khoản 25 Điều 3 Luật Thi hành án hình sự phải có trách nhiệm phối hợp trong thi hành án đối với pháp nhân thương mại theo yêu cầu của cơ quan thi hành án hình sự.

   3. Cơ quan, tổ chức và cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại trong thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn