Cơ sở dữ liệu sử dụng trong quản lý giá giao dịch liên kết của Cơ quan thuế

Ngày hỏi:19/11/2020

Cho tôi hỏi, cơ sở dữ liệu sử dụng trong quản lý giá giao dịch liên kết của Cơ quan thuế quy định như thế nào? Xin hỗ trợ theo quy định mới nhất.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cơ sở dữ liệu sử dụng trong quản lý giá giao dịch liên kết của Cơ quan thuế
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 2 Điều 17 Nghị định 132/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 20/12/2020) quy định về cơ sở dữ liệu sử dụng trong quản lý giá giao dịch liên kết của Cơ quan thuế, bao gồm:

   - Cơ sở dữ liệu quy định tại khoản 1 Điều này;

   - Thông tin, dữ liệu trao đổi với các Cơ quan thuế đối tác theo quy định tại khoản 7 Điều 4 Nghị định này;

   - Thông tin do các cơ quan bộ, ngành trong nước cung cấp cho Cơ quan thuế;

   - Cơ sở dữ liệu của Cơ quan thuế trong quản lý rủi ro.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn