Có thể chuyển nhượng cổ phần ưu đãi biểu quyết theo luật mới?

Ngày hỏi:25/12/2020

Cổ đông có thể chuyển nhượng cổ phần ưu đãi biểu quyết theo luật doanh nghiệp mới không vậy?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2020 (Có hiệu lực từ 01/01/2021) thì:

   Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác, trừ trường hợp chuyển nhượng theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc thừa kế.

   Như vậy, so với quy định cũ thì Luật Doanh nghiệp 2020 vẫn giữ đúng tinh thần là cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.

   Tuy nhiên, luật mới cho phép được chuyển nhượng trong trường hợp có bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc thừa kế.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn