Có thể nộp phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp bằng cách nào?

Ngày hỏi:25/12/2018

Tôi tên Vũ Minh, tôi đang tìm hiểu về một số quy định về đăng ký doanh nghiệp, về phần hồ sơ thì tôi đã rõ do nhờ một người bạn hướng dẫn, còn về phần phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp thì tôi chưa rõ là thời điểm nộp là khi nào? Có thể nộp phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp bằng cách nào?

Vũ Minh (minh******@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 32 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp có quy định như sau:

   - Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp phải nộp phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

   - Theo đó, Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp bằng cách:

   + Nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh;

   + Chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh

   + Sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử.

   ** Lưu ý: Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.tử liên hệ với tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử để được giải quyết.

   - Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và việc sử dụng phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh, phí cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đảm bảo bù đắp một phần chi phí cho hoạt động của cơ quan đăng ký kinh doanh.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn