Có thể ủy quyền cho Phó chủ tịch công đoàn ký vào thỏa ước lao động tập thể không?

Ngày hỏi:03/09/2019

Công ty em vừa có vấn đề như sau: Sắp tới là đại hội lao động thường niên của công ty. Tuy nhiên Chủ tịch công đoàn vừa mới bị tai nạn nặng vào tháng trước và không có khả năng tiếp tục công tác. Em có chút thắc mắc là trường hợp này Phó chủ tịch công đoàn có thể đại diện ký vào thỏa ước lao động tập thể không? Xin tư vấn. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 174 Bộ luật lao động 2012 thì:

   "1. Thỏa ước lao động tập thể được ký kết giữa đại diện tập thể lao động với người sử dụng lao động hoặc đại diện người sử dụng lao động."

   Tại Điều 18 Nghị định 05/2015/NĐ-CP thì:

   "1. Người ký kết thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp tại Khoản 1 Điều 83 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

   a) Bên tập thể lao động là Chủ tịch công đoàn cơ sở hoặc Chủ tịch công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở;

   b) Bên người sử dụng lao động là người đại diện theo pháp luật quy định tại điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

   2. Trường hợp người ký kết thỏa ước lao động tập thể quy định tại Khoản 1 Điều này không trực tiếp ký kết thỏa ước lao động tập thể thì ủy quyền hợp pháp bằng văn bản cho người khác ký kết thỏa ước lao động tập thể. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác ký kết thỏa ước lao động tập thể."

   Theo quy định trên thì đại diện tập thể lao động ký kết thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp là Chủ tịch công đoàn cơ sở hoặc Chủ tịch công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở. Do đó, Phó chủ tịch sẽ không có thẩm quyền ký thỏa ước lao động tập thể.

   Tuy nhiên, trường hợp Chủ tịch công đoàn không trực tiếp ký vào thỏa ước lao động thì có thể ủy quyền hợp pháp bằng văn bản cho Phó chủ tịch công đoàn ký vào thỏa ước lao động.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT